cropped-sigla-finala-2023-2.jpeg

             COLEGIUL ECONOMIC „REGELE MIHAI I"  BUZĂU

Istoric

#Împreună din 1922!

File din istoria liceului

Primele gânduri privind realizarea unui învăţământ comercial la Buzău le găsim la P.S. Episcop FILOTEI, venit din Săcele (Braşov. Acesta dorea şi dezvoltarea ştiinţelor comerciale, simţind înaintea multora ce rol poate avea comerţul în dezvoltarea naţiunii. Ajuns Episcop în 1850, P.S. FILOTEI îşi donează bunurile pentru pregătirea cadrelor din această specialitate. În testamentul său, P.S. FILOTEI recomandă înfiinţarea unei catedre de Studii Comerciale: „…las 15000 de galbeni la Şcoala Românească din acest oraş, Buzău, însă suma aceasta va sta ca un fond de-a pururi neschimbat şi se va da cu dobândă bine asigurată, iar din dobânda aceasta să se înfiinţeze şi să se susţie patru clase de ştiinţe mai înalte cu patru profesori, cum şi o catedră de ştiinţa comercială…"

Din nefericire, aceşti bani au fost confiscaţi de domnitorul Al. I. Cuza, pentru a se organiza manevre militare. Astfel planurile Episcopului Filotei sunt amânate. Încercările de înfăptuire a unui învăţământ comercial, „o şcoală teoretică, una reală, de arte şi meserii sau comercială” au continuat. Federaţia Băncilor Populare din judeţul Buzău a înfiinţat o şcoală cu menirea specială de a forma contabili pentru societăţile Cooperativelor din judeţ. S-au predat, în acelaşi timp, şi cunoştinţe de comerţ şi legislaţie. La 1 Noiembrie 1919, Consiliul Federal a deschis cursurile cu un număr de 35 de elevi, trimişi de Băncile Populare din Buzău şi din alte 6 judeţe. Durata cursurilor era de doi ani, dintre care unul era destinat pregătirii practice. Această şcoală nu putea să acopere necesarul de clase şi pentru economia oraşului Buzău. Comisia de Comerţ, susţinută de Primărie şi de negustorii oraşului, face demersuri pe lângă Ministerul Instrucţiunii, care aprobă înfiinţarea unei şcoli comerciale, după modelul celor care funcţionau deja în alte centre importante ale ţării. Astfel, la 2 septembrie 1922, se înfiinţează Cercul Comercial şi Sfatul Negustoresc Unit, care aduc la cunoştinţă Liceului „B.P. Hasdeu” înfiinţarea Şcolii superioare de comerţ: „În şedinţa Comisiei Interimare a oraşului Buzău din 2 septembrie 1922, colegul nostru, vicepreşedinte al Comisiei interimare, a propus, în oraşul nostru, înfiinţarea unei şcoli superioare de comerţ. Propunerea a fost îmbrăţişată şi susţinută cu multă căldură de către dl. C.V. STĂNESCU, preşedintele Comisiei interimare, iar Consiliul în unanimitate a votat înfiinţarea şcolii”. În urma insistenţelor Primăriei şi Camerei de Comerţ si Industrie, Ministerul Instrucţiunii Publice, Direcţia generală a învăţământului profesional şi tehnic, cu adresa 84200/9 sept. 1922, comunică: „Având în vedere adresele 11760 şi 11959/1922 emise de Primărie şi cu avizul d-lui inspector general al învăţământului Comercial, din 1 septembrie 1922, s-a aprobat înfiinţarea Şcolii Comerciale Superioare în oraşul Buzău” (anul şcolar 1922-1923 - 52 elevi înscrişi, 43 promovaţi). Până la trecerea în bugetul Ministerului, plata întreţinerii s-a facut de către Primărie. Ca director al şcolii a fost numit N.I. Nazarie, profesor titular la liceul din localitate. Au fost asigurate cadre didactice cu o bună pregătire, atât la obiectele de cultură generală, cât şi la cele de specialitate, care lucrau în bănci, fiind absolvenţi ai Academiei de Studii Comerciale şi Industriale. În anii următori, s-a adăugat câte o clasă în fiecare an, astfel că, la finele anului şcolar 1925-1926, a ieşit prima promoţie de absolvenţi, numită „N. Nazarie”. La 8 septembrie, autorităţile fac o intervenţie la Minister pentru înfiinţarea Şcolii elementare comerciale. În anul şcolar 1924-1925, s-a aprobat organizarea Şcolii Comerciale Elementare de 3 ani. at denumirea de Liceul Comercial de Băieţi din Buzău, purtând titulatura de „MARELE VOEVOD MIHAI”. Documentele atestă această denumire atât prin conţinut, cât şi prin antetul lor, începând cu anul şcolar 1932-1933 şi până în 1947. Şcoala Comercială Superioară de băieţi a funcţionat, în anul şcolar 1922-1923, în localul Liceului „B. P. Hasdeu”, apoi în localul Şcolii primare nr. 4 (azi Şcoala generală nr. 8). Din 1925 s-a mutat în localul din str. Nae Stănescu nr. 32 (azi str. Bistriţei) şi, la 1 septembrie 1938, în localul din strada Emil Teodoru nr. 15 (azi T. Vladimirescu), construit din fondurile Camerei de Comerţ şi Industrie (1 milion) şi Ministerul Instrucţiunii Publice (2 milioane). La înzestrarea localului cu mobilier şi materiale didactice a contribuit cu o parte din fonduri Comitetul Şcolar, care le realiza din donaţii, subscripţii sau taxe şcolare. În august 1949, după venirea la putere a regimului comunist, a fost elaborată o nouă Lege a Învăţâmântului, prin care locul liceului a fost luat de şcoala medie, cu durata de 4 ani. Conform deciziei 4913/30 decembrie 1948, Liceul Comercial de Băieţi s-a transformat în Şcoala Tehnică de Administraţie economică şi a trecut la Ministerul Comerţului Interior. În anul 1966, la Buzău îşi deschide cursurile Liceul Economic, cu o durată de 4 ani la zi şi 5 ani la seral, având şi elevi la forma de învăţământ fără frecvenţă, 160 elevi. În anul şcolar 1976-1977, Liceul Economic a revenit în vechiul local al Liceului Comercial din strada T. Vladimirescu nr. 15, unde funcţionează şi în prezent. În anii următori, populaţia şcolară a crescut, liceul având profilurile contabilitate, comerţ şi alimentaţie publică. Din 1980 sunt înfiinţate şi clasele profesionale cu profile comercial şi de alimentaţie publică. După decembrie 1989, populaţia şcolară a crescut în mod simţitor, astfel încât, în 1990-1991, la cursul de zi, au fost 14 clase cu 457 elevi, clase de finanţe, administraţie şi servicii, comerţ, alimentaţie publică şi clase la seral. S-a organizat şi Şcoala profesională după 8 clase şi 10 clase. În acelaşi an s-au organizat cursuri postliceale de zi şi seral, în profil contabilitate şi comerţ. În anul şcolar 1991-1992 au funcţionat 17 clase la zi, la seral, profesional zi şi seral, ucenici şi o clasă postliceală, cu un total de 529 elevi. Pe 27 septembrie 2000, şcoala a primit denumirea de Colegiul Economic. În anul şcolar 2006-2007 funcţionează 37 clase liceu zi, 8 clase SAM (Şcoala de Arte şi Meserii), 3 clase an completare şi 2 clase liceu seral, cu un total de 1423 elevi. Colectivul de cadre didactice este format din 82 profesori şi maiştri instructori.

Citeste mai mult