cropped-sigla-finala-2023-2.jpeg

             COLEGIUL ECONOMIC „REGELE MIHAI I"  BUZĂU

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

CADRUL LEGISLATIV PRIVIND PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE


 Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011)

 Metodologia  formării  continue  a  personalului  didactic  din  învăţământul  preuniversitar (OMECTS nr. 5561/2011)

    Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

 Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale care ocupă funcţii de educatoare, institutori, maistru-instructor, antrenor (OMECTS nr. 5484/2011)

   Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile (OMEC 5967/06.11.2020)

  Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia (OMECTS nr. 5564/2011)


Ofertă de formare pentru anul școlar 2022-2023 CCD Buzău 

https://www.ccdbuzau.ro/formare/oferta-de-formare


Ofertă de formare pentru anul școlar 2021-2022 CCD Buzău http://ccd.buzau.ro