sigla economic bz

              COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU

Firme de exercițiu

Nu transmiterea de cunostinţe sigure este obiectivul,

ci punerea celor care învaţă în situaţia de a putea aprecia situaţii economice,

de a elabora rezolvări creative ale problemelor şi de a le transpune in realitate“.

Sven Ripsas 1997

În contextul economic actual, firma de exerciţiu reprezintă o metodă inovatoare de învăţare, care vine în întâmpinarea cerinţelor în continuă diversificare de pe piaţa muncii, realizînd o abordare transdisciplinară a învăţării.

Conceptul de FIRMĂ DE EXERCIŢIU 

- un loc de învăţare prin simularea unei întreprinderi cu formele de organizare (achiziţii, vânzări, marketing, contabilitate, personal, secretariat) şi procesele corespunzătoare. 

- o componentă a educaţiei profesionale comerciale pentru tineri si adulţi. 

 Istoricul firmei de exerciţiu 

· Până la sfârşitul secolului al 18-lea.: Exerciţii în cadrul unor birouri de filiale 

·  Secolul al 19-leaFilială de exerciţiu în Austria şi Elveţia 

· Sfârşit de secol 19 – începutul secolului 20Filială de exerciţiu (birou modelîn AustriaGermaniaElveţia şi Norvegia 

·  Începând din 1945: Birou de exerciţiu 

· Sfârşitul anilor 80, începutul anilor 90: Înfiinţarea primelor firme de exerciţiu în şcoli din Austria 

· 1992/93 şi 1994/1995: includerea în programa şcolară a şcolilor comerciale şi a academiilor comerciale din Austria În şcoala noastră, prima firmă de exerciţiu a apărut în 2001 şi se numea GARFITTI, avînd ca obiect de activitate Comercializarea galleurilor, la momentul respectiv un produs de bază în economia Buzăului. Pe parcurs, numărul firmelor a crescut foarte mult, unele dintrele ele fiind preluate ani la rând de numeroase generaţii de elevi. Activitatea în firmă debutează în clasa a-XI-a, în clasa a-XII-a existînd posibilitatea continuării ei; în prezent, în şcoală există 10 firme de exerciţiu, de regulă câte una în fiecare clasă a-XI-a. 

Obiectivele procesului de înţare într-o firmă de exerciţiu: 

- transmiterea interdisciplinară, orientată spre acţiune şi probleme 

- transmiterea centrată pe elevi a proceselor de decizie economice 

- stabilirea de relaţii între întreprinderi şi în interiorul întreprinderii. 

Firmele de exerciţiu lucrează:

- pe piaţa națională a firmelor de exerciţiu cu 

        - alte firme de exerciţiu din ţară

        - cu o centrală a firmelor de exerciţiu,

- pe piaţa internaţională a firmelor de exerciţiu cu firme de exerciţiu din străinătate.

Ce se învaţă în firma de exerciţiu?

Calificări-cheie: 

ü  Bucuria de a stabili contacte

ü  Atitudine sigură

ü  Acţiune autonomă

ü  Capacitate de adaptare

ü  Bucuria de a lua decizii

ü  Sentimentul răspunderii

ü  Înţelegere

ü  Spirit de echipă

ü  Grijă, talent de organizare

ü  Capacitatea de a-şi asuma sarcini

 

Cunostinţe de specialitate:

Cunoaştere teoretică verificată printraining on the job

Cunoştinţe metodice:

În calitate de „coîntreprinzător“ să înveţe activităţile întreprinderii, paşii de decizie, ca si paşii de lucru

Competenţe lingvistice - îmbunătăţite prin relaţiile de afaceri cu partenerii din ţară şi din străinătate

Orientare spre clienţi

Povestea firmelor de exercițiu

Citește aici
best certificate

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

read more
National Awards

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

read more
Qualified teacher

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

read more
Dedicated Courses

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

read more
Over 4k Students

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

read more
24 H Support

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

read more

#Discover Campus

A Campus Without Precendent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

View more

#Events

Upcoming Events</h2

image8
25 Jun 13:00 - 15:00

Helping to change the worldbetter

Know more
image9
25 Jun 13:00 - 15:00

Expand a business mass other countries plan

Know more
image7
25 Jun 13:00 - 15:00

Transforming our in science facilities

Know more