sigla economic bz

              COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU

Firme de exercițiu

Nu transmiterea de cunostinţe sigure este obiectivul,

ci punerea celor care învaţă în situaţia de a putea aprecia situaţii economice,

de a elabora rezolvări creative ale problemelor şi de a le transpune in realitate“.

Sven Ripsas 1997

În contextul economic actual, firma de exerciţiu reprezintă o metodă inovatoare de învăţare, care vine în întâmpinarea cerinţelor în continuă diversificare de pe piaţa muncii, realizînd o abordare transdisciplinară a învăţării.

Conceptul de FIRMĂ DE EXERCIŢIU 

- un loc de învăţare prin simularea unei întreprinderi cu formele de organizare (achiziţii, vânzări, marketing, contabilitate, personal, secretariat) şi procesele corespunzătoare. 

- o componentă a educaţiei profesionale comerciale pentru tineri si adulţi. 

 Istoricul firmei de exerciţiu 

· Până la sfârşitul secolului al 18-lea.: Exerciţii în cadrul unor birouri de filiale 

·  Secolul al 19-leaFilială de exerciţiu în Austria şi Elveţia 

· Sfârşit de secol 19 – începutul secolului 20Filială de exerciţiu (birou modelîn AustriaGermaniaElveţia şi Norvegia 

·  Începând din 1945: Birou de exerciţiu 

· Sfârşitul anilor 80, începutul anilor 90: Înfiinţarea primelor firme de exerciţiu în şcoli din Austria 

· 1992/93 şi 1994/1995: includerea în programa şcolară a şcolilor comerciale şi a academiilor comerciale din Austria În şcoala noastră, prima firmă de exerciţiu a apărut în 2001 şi se numea GARFITTI, avînd ca obiect de activitate Comercializarea galleurilor, la momentul respectiv un produs de bază în economia Buzăului. Pe parcurs, numărul firmelor a crescut foarte mult, unele dintrele ele fiind preluate ani la rând de numeroase generaţii de elevi. Activitatea în firmă debutează în clasa a-XI-a, în clasa a-XII-a existînd posibilitatea continuării ei; în prezent, în şcoală există 10 firme de exerciţiu, de regulă câte una în fiecare clasă a-XI-a. 

Obiectivele procesului de înţare într-o firmă de exerciţiu: 

- transmiterea interdisciplinară, orientată spre acţiune şi probleme 

- transmiterea centrată pe elevi a proceselor de decizie economice 

- stabilirea de relaţii între întreprinderi şi în interiorul întreprinderii. 

Firmele de exerciţiu lucrează:

- pe piaţa națională a firmelor de exerciţiu cu 

        - alte firme de exerciţiu din ţară

        - cu o centrală a firmelor de exerciţiu,

- pe piaţa internaţională a firmelor de exerciţiu cu firme de exerciţiu din străinătate.

Ce se învaţă în firma de exerciţiu?

Calificări-cheie: 

ü  Bucuria de a stabili contacte

ü  Atitudine sigură

ü  Acţiune autonomă

ü  Capacitate de adaptare

ü  Bucuria de a lua decizii

ü  Sentimentul răspunderii

ü  Înţelegere

ü  Spirit de echipă

ü  Grijă, talent de organizare

ü  Capacitatea de a-şi asuma sarcini

 

Cunostinţe de specialitate:

Cunoaştere teoretică verificată printraining on the job

Cunoştinţe metodice:

În calitate de „coîntreprinzător“ să înveţe activităţile întreprinderii, paşii de decizie, ca si paşii de lucru

Competenţe lingvistice - îmbunătăţite prin relaţiile de afaceri cu partenerii din ţară şi din străinătate

Orientare spre clienţi

Povestea firmelor de exercițiu

Citește aici