sigla economic bz

              COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU

#Comisii

Comisii cu caracter permanent

1. Comisia pentru curriculum

   Responsabil: Prof. Popa Maria - director adj.

   Membri:

     Prof. Nedelcu Janina

     Prof. Dinu Constantin

     Prof. Popa Magda

     Prof. Andrei Elena

     Prof. Ardeleanu Magdalena

     Prof. Căpriță Paraschiva

     Prof. Pavel Camelia

     Prof. Stancu Luciana

     Prof. Poștovei Cătălina  

4. Comisia pentru sistem de control managerial intern (SCIM)

   Responsabil: Prof. Stancu Diana  

    Membri:

     Prof. Ardeleanu Magdalena - secretar tehnic SCIM

      Prof. Pavel Camelia - resp. cu riscurile

      Giurgea Mariana - secretar

      Anghel Iuliana - admin. financiar

      Albu Daniel - admin. patrimoniu2. Comisia de evaluare și asigurare a calității


Responsabil: Prof. Poștovei Cătălina

Membri:

     Prof. Anton Adriana

     Prof. Enuș Adina

     Prof. Căpriță Paraschiva

     Prof. Ispas Vasile - repr. sindicat

     Artene Florinel - CLM Buzău

5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

      Președinte: Prof. Burducea Geta, director

   Membri: 

     Prof. Popa Maria

     Prof. Duca Cecilia

     Prof. Dinu Constantin

     Prof. Sandu Doina

     Prof. Tudorancea cCistina

     Prof. Dârstaru Gheorghe

     Prof. Olteanu Lucia

     Baba Iuliana - părinte

     Ciochinică Vlad - elev

3. Comisia pentru Sănătate și Securitate în Muncă și pentru Situații de Urgență

  Președinte: Prof. Burducea Geta, director

   Membri:   

     Prof. Stancu Luciana - persoană desemnată

     Prof. Filip Daniela

     Prof. Baciu Alina

     Albu Daniel  - admin patrimoniu

     Vișan Ana Maria - asistent medical   


Comisii cu caracter temporar

1. Comisia de etică


   Președinte: Prof. Popa Maria - director adj.

   Membri:

     Prof. Vrânceanu Gilda

     Prof. Sandu Doina

     Anghel Daniela - inf.   4. Comisia de gestionare SIIIR


   Președinte: Prof. Popa Maria - director adj.

   Membri:

     Anghel Iuliana - contabil șef

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Albu Daniel - admin patrimoniu

     Anghel Daniela - inf.ormatician

     Prof. Budău Vali-Măriuca

     Prof. Stancu Luciana


7. Comisia pentru încadrarea și salarizarea personalului unității


   Președinte: Prof. Burducea Geta, director

   Membri:    

     Prof. Popa Maria, director adjunct

     Anghel Iuliana - contabil șef

     Giurgea Mariana - secretar șef  

   

10. Comisia pentru sportul școlar

   Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Vicepreședinte: prof. Dosoftei Alexandru

   Membri:

     Prof. Emil Drâmboceanu

     Prof. Zaizon Dan

     Prof. Ispas Vasile

     Prof. Dârstaru Gheorghe

2. Comisia privind ritmicitatea notării și monitorizarea absențelor

 Președinte: Prof. Popa Maria - director adj.

   Membri:

     Prof. Pavel Camelia

     Prof. Stan Mioara

     Prof. Căpriță Paraschiva

     Prof. Popa Magdalena

     Secretar șef: Giurgea Mariana


5. Comisia pentru programe și proiecte educative și promovarea imaginii

   Președinte: Prof. Burducea Geta, director

   Membri:    

     Prof. Olteanu Lucia

     Prof. Poștovei Cătălina

     Prof. Budău Măriuca

     Prof. Anton Adriana

     Prof. Stancu Diana

     Georgescu Carol - părinte

     Dumitru Ioana - elev

8. Comisia de acordare a sprijinului financiar "Bani de liceu" și burse școlare

      Președinte: Prof. Popa Maria, director adj.

   Membri:    

     Prof. Duca Cecilia

     Prof. Șerban Cornelia

     Prof. Ardeleanu Magdalena

     Prof. Căpriță Paraschiva

     Prof. Vrănceanu Gilda

     Prof. Sandu Doina

     Prof. Budău Vali Măriuca

     Prof. Popa Magdalena

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Anghel Iuliana - contabil șef

     Anghel Daniela - informatician

   

11. Comisia pentru perfecționare și formare continuă

   Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Persoană desemnată : prof. Jingan Gabriela

   Membri:

     Prof. Popa Maria - director adj.

     Prof. Filip Daniela

     Prof. Ilie Cătălina

     Prof. Stoian Florina - metodist CCD   

3. Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală

Președinte: Prof. Burducea Geta, director

   Membri:   

     Prof. Popa Maria

     Prof. Enuș Adina

     Prof. Poștovi Cătălina

     Prof. Dârstaru Gheorghe

     Prof. Budău Măriuca

     Laborant Botea Carmen

     Inf. Anghel Daniela

6. Comisia pentru completarea condicilor de prezență, evidența concediilor de odihnă și a învoirilor

   Președinte: Prof. Popa Maria - director adj.

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Botea Carmen - laborant
9. Comisia pentru administrarea site-ului


   Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Membri:

     Prof. Ispas Vasile

     Prof. Budău Măriuca

     Inf. Anghel Daniela


12. Comisia de promovarea a ofertei educaționale

   Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Membri:

     Prof. Popa Maria - director adj.

     Prof. Olteanu Lucia

     Prof. Poștovei Cătălina

     Prof. Budău Măriuca

     Prof. Anton Adriana

     Inf. Anghel Daniela  

Comisii cu caracter ocazional

1. Comisia paritară


   Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Membri:

     Prof. Popa Maria - director adj.

     Prof. Dinu Constantin

     Prof. Buie Roxana

     Prof. Ispas Vasile, lider de sindicat       

4. Comisia de elaborare și revizuire a PAS

Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Membri:

     Prof. Popa Maria - director adj.

     Prof. Poștovei Cătălina

     Prof. Enuș Adina

     Prof. Olteanu Lucia

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Anghel Daniela - informatician

     Albu Daniel - admin. patrimoniu

     Anghel Iuliana - contabil șef

     Bădeanu Elvira - repr. ag. ec.

     Andronache Roxana - părinte


7. Comisia de casare, declasare

   Responsabil: Prof. Geta Burducea, director

   Membri: 

     Albu Daniel - admin. patrimoniu

     Anghel Daniela - informatician   


10. Comisia pentru consiliere și orientare școlară și profesională

 Responsabil: Prof. Olteanu Lucia - prof. psihopedagog

   Membri: 

     Prof. Enuș Adina

     Prof. Poștovei Cătălina

     Prof. Anton Adriana

     Prof. Căpriță Parachiva

     Prof. Buie Roxana

     Prof. Pavel Camelia


13. Comisia pentru echivalarea în CPT a formelor de organizare a formării continue

 Președinte: Prof. Burducea Geta - director

   Membri: 

     Prof. Popa Maria - director adj.

     Prof. Stoian Florina - metodist CCD

     Prof. Jingan Gabriela
     


2. Comisia de inventariere


      Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Membri:

     Prof. Buie Roxana

     Prof. Vrânceanu Gilda

     Prof. Căpriță Paraschiva

     Prof. Duca Cecilia
5. Comisia de achiziții publice și de elaborare a PAAP

   Responsabil: Prof. Geta Burducea, director

   Membri: 

     Anghel Iuliana - admin. financiar

     Albu Daniel - admin. patrimoniu

     Botea Carmen - laborant
8. Comisia pentru org. examenelor de corigențe, diferențe

   Președinte: Prof. Popa Maria, director adj.

Membri: 

    Profesori discipline de specialitate

     Giurgea Mariana - secretar șef
     

11. Comisia pentru mentorat

Responsabil: Prof. Burducea Geta, director

   Membri: 

     Prof. Dinu Constantin

     Prof. Poștovei Cătălina

     Prof. Bodea Emilia


     


14. Grup de acțiune anti-bullying

   Președinte: Prof. Burducea Geta - director

   Membri: 

     Prof. Popa Maria - director adj.

     Prof. psihopedagog Olteanu Lucia

     Prof. Ardeleanu Magdalena

     Prof. Popa Magda

     Prof. Pavel-Surlaru Adriana

     Prof. Neagu Rodica

     Cîrstea Petrică Florinel - CLM

     Andronache Roxana - părinte

    Dumitru Ioana - elev


3. Comisia privind revizuirea R.O.I.

  Președinte: Prof. Popa Maria, director adj.

   Membri:    

     Prof. Budău Măriuca

     Prof. Stancu Luciana

     Prof. Olteanu Lucia

     Prof. Anton Adriana

     Prof. Anghel Tanța

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Anghel Daniela - informatician

     Albu Daniel - admin. patrimoniu

     Prof. Ispas Vasile  - repr. sindicat

6. Comisia de recepție


   Responsabil: Prof. Geta Burducea, director

   Membri: 

     Albu Daniel - admin. patrimoniu

     Botea Carmen - laborant

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Anghel Daniela - informatician   9. Comisia pentru verificarea și completarea documentelor școlare și a actelor de studii

   Președinte: Burducea Geta, director

Membri: 

    Prof. Popa Maria - director adj.

     Giurgea Mariana - secretar șef


12. Comisia pentru desfășurarea activităților în săptămâna "Școala Altfel"

   Președinte: Popa Maria, director adj.

Membri: 

    Prof. psihopedagog Olteanu Lucia

    Prof. Sandu Doina

    Prof. Stancu Diana

    Prof. Șerban Cornelia

    Prof. Tudorancea cristina

    Ciochinică Adrian - părinte

15. Grup de organizare Centenar 2022

   Președinte: Burducea Geta, director 

Membri: 

    Prof. Popa Maria

    Prof. Lungu Marioara

    Prof. Poștovei Cătălina

    Prof. Sandu Doina

    Prof. Buie Roxana

    Prof. Budău Vali Mariuca
    Prof. Stancu Luciana

    Prof. Tudorancea Cristina

    Prof. Olteanu Lucia