cropped-sigla-finala-2023-2.jpeg

             COLEGIUL ECONOMIC „REGELE MIHAI I"  BUZĂU

#Comisii

Comisii cu caracter permanent

1. Comisia pentru curriculum

   Responsabil: Prof. Popa Maria - director adj.

   Membri:

     - Responsabilii de catedră

     - Responsabil comisie proiecte și programe


4. Comisia pentru sistem de control managerial intern (SCIM)

   Responsabil: Prof. Stancu Diana  

    Membri:

     Prof. Ardeleanu Magdalena - secretar tehnic SCIM

      Prof. Pavel Camelia - resp. cu riscurile

      Giurgea Mariana - secretar șef

      Anghel Iuliana - admin. financiar

      Albu Daniel - admin. patrimoniu


2. Comisia de evaluare și asigurare a calității


Coordonator: Prof. Burducea Geta - director

Responsabil: Prof. Poștovei Cătălina

Membri:

     Prof. Anton Adriana

     Prof. Enuș Adina - secretar

     Prof. Căpriță Paraschiva

     Prof. Ispas Vasile - repr. sindicat

     Artene Florinel - CLM Buzău

5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

      Președinte: Prof. Burducea Geta, director

   Membri: 

     Prof. Popa Maria

     Prof. Dragu Carmen

     Prof. Dosoftei Alexandru

     Prof. Dinu Constantin

     Prof. Ștefănescu Mihai 

     Prof. Filip Daniela

     Prof. Olteanu Lucia

     Prof. Șerban Cornelia

     Prof. Buie Roxana

     Baba Iuliana - părinte

                           - elev

3. Comisia pentru Sănătate și Securitate în Muncă și pentru Situații de Urgență

  Președinte: Prof. Stancu Luciana

   Membri:   

     Prof. Filip Daniela

     Prof. Popa Marius

     Prof. Stroe Dan

     Prof. Ispas vasile

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Albu Daniel  - admin patrimoniu

     Vișan Ana Maria - asistent medical   


6. Comisia pentru programe și proiecte educative

  Președinte: Prof. Popa Maria - director adjunct

   Membri:   

     Prof. Oletanu Lucia

     Prof. Poștovei Cătălina

     Prof. Budău Măriuca

     Prof. Anghel Neacșa

     Prof. Stancu Diana

     Prof. Veveriță Veronica

     Prof. Bodea Emilia

Comisii cu caracter temporar

1. Comisia de etică


   Președinte: Prof. Popa Maria - director adj.

   Membri:

     Prof. Ardeleanu Magdalena

     Prof. Enuș Adina

     Prof. Dragu Carmen

     Anghel Daniela - inf.   4. Comisia de gestionare SIIIR


   Președinte: Prof. Popa Maria - director adj.

   Membri:

     Anghel Iuliana - contabil șef

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Albu Daniel - admin patrimoniu

     Anghel Daniela - inf.ormatician

     Prof. Budău Vali-Măriuca

     Prof. Stancu Luciana


7. Comisia de acordare a sprijinului financiar "Bani de liceu" și burse școlare

   Președinte: Prof. Popa Maria, director adj.

   Membri:    

     Prof. Duca Cecilia

     Prof. Șerban Cornelia

     Prof. Ardeleanu Magdalena

     Prof. Căpriță Paraschiva

     Prof. Vrănceanu Gilda

     Prof. Sandu Doina

     Prof. Budău Vali Măriuca

     Prof. Popa Magdalena

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Anghel Iuliana - contabil șef

     Anghel Daniela - informatician   


10. Comisia pentru sportul școlar

   Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Vicepreședinte: prof. Dosoftei Alexandru

   Membri:

     Prof. Emil Drâmboceanu

     Prof. Zaizon Dan

     Prof. Ispas Vasile

     Prof. Dârstaru Gheorghe

2. Comisia privind ritmicitatea notării și monitorizarea absențelor

 Președinte: Prof. Popa Maria - director adj.

   Membri:

     Prof. Pavel Camelia

     Prof. Sandu Doina

     Prof. Chifan Mariana

     Prof. Stancu Luciana

     Prof. Mihai Daniela

     Prof. Șoriga Gabriela

     Secretar șef: Giurgea Mariana

5. Comisia pentru completarea condicilor de prezență, evidența concediilor de odihnă și a învoirilor

   Președinte: Prof. Popa Maria - director adj.

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Botea Carmen - laborant
8. Comisia de promovare a ofertei edcaționale și promovarea imaginii școlii

      Președinte: Prof. Burducea Geta - director

Membri:

     Prof. Popa Maria - director adjunct    

     Prof. Olteanu Lucia

     Prof. Poștovei Cătălina

     Prof. Budău Măriuca

     Prof. Nedelcu Janina

     Prof. Anghel Neacșa

     Prof. Drenea Cristina

     Prof. Buie Roxana

     Prof. Popa Magdalena

     Inf. Anghel Daniela

   

11. Comisia pentru mentorat și formare  în cariera didactică

   Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Responsabil: prof. Jingan Gabriela

   Membri:

     Prof. Popa Maria - director adj.

     Prof. Bodea Emilia

     Prof. Dinu Constantin

     Prof. Poștovei Cătălina

     Prof. Filip Daniela

     Prof. Ilie Cătălina

     Prof. Andrei Elena

     Prof. Drenea Cristina

     Prof. Stoian Florina - metodist CCD   

3. Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală

Președinte: Prof. Burducea Geta, director

   Membri:   

     Prof. Popa Maria - director adjunct

     Prof. Poștoevi Cătălina

     Prof. Dârstaru Gheorghe

     Prof. Budău Măriuca

     Laborant Botea Carmen

     Informatician Anghel Daniela

6. Comisia pentru încadrarea și salarizarea personalului unității

   Președinte: Prof. Burducea Geta, director

   Membri:    

     Prof. Popa Maria, director adjunct

     Anghel Iuliana - contabil șef

     Giurgea Mariana - secretar șef  
9. Comisia pentru administrarea site-ului


   Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Membri:

     Prof. Ispas Vasile

     Prof. Budău Măriuca

     Prof. Stancu Diana

     Prof. Poștovei Cătălina

     Inf. Anghel Daniela

Comisii cu caracter ocazional

1. Comisia paritară


   Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Membri:

     Prof. Popa Maria - director adj.

     Prof. Ispas Vasile, lider de sindicat 

     Prof. Dinu Constantin

     Prof. Buie Roxana

     Prof. Veveriță Veronica

     Prof. Stancu Diana

      

4. Comisia de elaborare a PAS

Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Membri:

     Prof. Popa Maria - director adj.

     Prof. Poștovei Cătălina

     Prof. Enuș Adina

     Prof. Olteanu Lucia

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Anghel Daniela - informatician

     Albu Daniel - admin. patrimoniu

     Anghel Iuliana - contabil șef

     Bădeanu Elvira - repr. ag. ec.

     Mirela Petre - părinte


7. Comisia de casare, declasare

   Responsabil: Prof. Geta Burducea, director

   Membri: 

    

    Anghel Iuliana - contabil șef

    Albu Daniel - admin. patrimoniu
10. Comisia pentru consiliere și orientare școlară și profesională

Președinte: Prof. Popa Maria - director adjunct 

Responsabil: Prof. Olteanu Lucia - prof. psihopedagog

   Membri: 

     Prof. Enuș Adina

     Prof. Poștovei Cătălina

     Prof. Anton Adriana

     Prof. Căpriță Parachiva

     Prof. Buie Roxana

     Prof. Pavel Camelia


13. Grup de organizare Centenar 2022

Președinte: Burducea Geta, director 

Membri: 

    Prof. Popa Maria - dir. adjunct

    Prof. Lungu Marioara

    Prof. Poștovei Cătălina

    Prof. Buie Roxana

    Prof. Budău Vali Mariuca
    Prof. Stancu Luciana

    Prof. Anton Adriana

    Prof. Olteanu Lucia

    Prof. Mihai Daniela

    Prof. Șerban Cornelia

    Prof. Popa Magdalena    

2. Comisia de inventariere


      Președinte: Prof. Burducea Geta - director 

   Membri:

     Prof. Vrânceanu Gilda     

     Prof. Căpriță Paraschiva

     Prof. Duca Cecilia

     Prof. Buie Roxana
5. Comisia de achiziții publice și de elaborare a PAAP

   Responsabil: Prof. Geta Burducea, director

   Membri: 

     Anghel Iuliana - admin. financiar

     Albu Daniel - admin. patrimoniu

     Botea Carmen - laborant


8. Comisia pentru organizarea examenelor de corigențe/diferențe

   Președinte: Prof. Popa Maria, director adj.

Membri: 

    Profesori discipline de specialitate

     Giurgea Mariana - secretar șef

     

11. Comisia pentru echivalarea în CPT a formelor de organizare a formării continue 

Responsabil: Prof. Burducea Geta, director

   Membri: 

     Prof. Popa Maria - director adjunct

     Prof. Stoian Florina - metodist CCD Buzău 

     


3. Comisia privind revizuirea R.O.I.

  Președinte: Prof. Popa Maria, director adj.

   Membri:    

     Prof. Budău Măriuca

     Prof. Stancu Luciana

     Prof. Olteanu Lucia

     Prof. Anton Adriana

     Prof. Anghel Tanța

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Anghel Daniela - informatician

     Albu Daniel - admin. patrimoniu

     Prof. Ispas Vasile  - repr. sindicat


6. Comisia de recepție


   Responsabil: Prof. Geta Burducea, director

   Membri: 

     Albu Daniel - admin. patrimoniu

     Botea Carmen - laborant

     Giurgea Mariana - secretar șef

     Anghel Daniela - informatician   


9. Comisia pentru verificarea și completarea documentelor școlare și a actelor de studii

   Președinte: Burducea Geta, director

Membri: 

    Prof. Popa Maria - director adj.

     Giurgea Mariana - secretar șef12. Grup de acțiune anti-bullying

   

Președinte: Prof. Burducea Geta - director

   Membri: 

     Prof. Popa Maria - director adj.

     Prof. psihopedagog Olteanu Lucia

     Prof. Ardeleanu Magdalena

     Prof. Ștefănescu Mihai

     Prof. Pavel-Surlaru Adriana

     Prof. Neagu Rodica

     Prof. Stancu Diana

     Prof. Stroe Dan

     Cîrstea Petrică Florinel - CLM

     Baba Iuliana - părinte

     Grigore Karina - elev